Secto Automotiven fb arvonnan säännöt

 

Facebook arvonnan säännöt:

  1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Secto Automotive (jäljempänä järjestäjä). Tämä arvonta, eikä mikään kampanjan osista ole Facebookin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Arvonta ei liity mitenkään Facebookiin. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujan sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin käyttöehtoja tai sääntöjä.

  1. Osallistuminen

Kampanjan palkinnon arvontaan voi osallistua 10.12. alkaen. Osallistumisaika päättyy 22.12. klo 22:00.  Voit osallistua arvontaa kommentoimalla Secto Vaihtoautot Facebook-jakoon. Arvontaan voivat osallistua kaikki 15-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta järjestäjän, Secto Automotiven henkilökuntaa. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, eikä osallistumisessa tapahtuneesta virheestä.

  1. Palkinnot ja niistä ilmoittaminen.

Kampanjan palkintona on 12 kpl auton käsinpesuja Secto Vaihtoautot toimipisteeessä.

Voittaja arvotaan ja julkaistaan 23.12. klo 16. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti Facebook-viestillä. Jos voittajan viesti-toiminto ei ole käytössä, voittaja ilmoitetaan julkaisun kommenttikentässä.

Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuksi palkinnoksi.

Mikäli palkinnon voittaja ei vastaa yhteydenottoon 7 päivän kuluessa, voitto mitätöityy. Palkinnon vastaanottaminen on mahdollista ainoastaan Secto Vaihtoautojen toimipisteessä. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle muulla tavoin.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet Sectovaihtoautot.fi Facebook-sivulla.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.

  1. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle.

  1. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

  1. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Secto Automotive käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa Facebookissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

  1. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

  1. Muut ehdot

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä ilmoittaa kampanjan markkinointikanavassa ja tällä sivulla (linkki), mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.